HƯỚNG DẪN GIẢM PING VÀ VIỆT HÓA CFQQ ĐỘT KÍCH TRUNG QUỐC | TXT

Đầu tiên tải WE Game về rồi mở lên và sử dụng tài khoản QQ để đăng nhập.

tiếp theo nhấp vào ảnh đại diện - biểu tượng game
sau đó bấm vào dấu 3 gạch
chọn ô số 1
chọn vào ô dấu + để tìm đến thư mục CFQQ
tiếp theo tìm đến thư mục Crossfire QQ và bấm OK
Việc cuối cùng là bấm vào nút vàng bự để vào game!
sử dụng tool giảm ping này ping sẽ về tầm 50 chơi mượt bình thường còn nếu hay bị giật là do máy yếu nha! Xong phần giảm ping CFQQ.

VIỆT HÓA CFQQ


► Link tải file việt hóa: download
kéo 2 thư mục UI, NationMsz vào: CFQQ\Rez (replace all)
Video tham khảo việt hóa CFQQ: https://www.youtube.com/watch?v=HEdk-YiHRLI

Game [ BugAllCF ]

Web chia sẽ hướng dẫn tải các game online offline săn sự kiện CFQQ của bugallcf.com

Facebook : fb.com/LionelShrike2
Team BugAll group : fb.com/groups/teambugall
MMO group: fb.com/groups/mmobugall

    Bình Luận

0 comments:

Post a Comment